Jak sprawnie otrzymać należne alimenty?

Nierozstrzygnięte problemy i komplikacje związane z porozumieniem stron – tak często kojarzy się przeprowadzenie rozwodu. Nowe życie bywa jeszcze trudniejsze, gdy rozłączonej rodzinie mamy dzieci. Przeważnie zostają one u jednej ze stron, z określonymi spotkaniami u drugiego rodzica. Alimenty na dzieci to także decyzje sądu, najczęściej podejmowane podczas rozprawy rozwodowej. Jak da się skutecznie otrzymać zasądzone kwoty na dzieci? Co znaczy obowiązek alimentacyjny? Sfinansowanie utrzymania i wychowania – w taki sposób sąd definiuje definicję alimentów. Według przepisów, dorośli mają nakaz płacenia alimentów dla własnego dziecka, nie będącego jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że ma aktywa, które pokrywają wydatki z tytułu wychowania i utrzymania. Praktyka sądowa nie określa tu żadnej granicy lat. Kiedy przyznaje się alimenty? Jest tak najczęściej przy: – w rozprawach o przyznanie obowiązku alimentacyjnego; – w sprawie o rozwód; – w ramach wydania decyzji o separacji; – w przypadku zawarcia ugody na skutek działania sądu lub mediatora; – postępowaniu zabezpieczającym; – w przypadku potwierdzonej u notariusza umowie rodziców, której przed sądem należy nadać moc prawną.

Co zrobić, gdy były wspólmałżonek uchyla się od przekazywania alimentów?

Najpierw należy powiadomić komornika z prośbą o egzekucję alimentów. Może on wydobyć świadczenia przyznane wyrokiem bądź otrzymane w ramach zabezpieczenia. Również mediacyjne oraz sądowe ugody i dobrowolnie podpisana wola porozumienia o świadczeniach podlegają postępowaniu komorniczemu. Przede wszystkim do tej instancji należy zgłosić się z wnioskiem o wszczęcie działań oraz rostrzygnięciem ogłoszonym przez sąd. Gdy idzie o trudności z wydobyciem należnośc, do których byłego partnera zobowiązuje rozwód Kraków jest w czołówce w tego typu zjawiskach.

Wzywamy komornika do egzekucji – co się wówczas dzieje?

Po wnioskowaniu powinniśmy przekazać komornikowi również całą wiedzę o osobie, której najbliższa przyszłość przyniesie wypłacenie należnych świadczeń. Jednak w sytuacji braku takich informacji, podmiot administracyjny i tak obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia majątku i dochodów alimentodawcy oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli bezskutecznie, obowiązek zgromadzenia tej wiedzy przechodzi na organa ścigania. Bezskuteczność działań nie będzie podstawą do umorzenia realizacji wniosku.